Logo Small

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่”

Welcome to “St. Joseph Thare School” website

 • เปิดรับสมัครเรียนนักเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • ปรัชญาการศึกษาของเรา
 • 01
 • 02
 • 03
/ 03
 • เปิดรับสมัครเรียนนักเรียน

  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ ในวันเวลาราชการ โทร 042 – 751201 , 042 – 751265

 • วิสัยทัศน์

  ให้การศึกษา พัฒนาแบบบรณาการ พร้อมจิตวิญญาณครบ น้อมนบคุณธรรม นำสู่สากล ดีล้นสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 • ปรัชญาการศึกษาของเรา

  มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

Our
Vision

The School for Integrated Education
“ ให้การศึกษา พัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมจิตวิญญาณครบ น้อมนบคุณธรรม นำสู่สากล ดีล้นสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”"

 • P11
 • Home Slideshow 02
 • Home Slideshow 03
 • 01
 • 02
 • 03
/ 03

Proud
of what we do

avatar พร้อมก้าวสู่ระดับสากล

นับจากอดีตถึงปัจจุบัน  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  ท่าแร่ 
ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตเยาวชน
ที่สามารถสร้างคุณานุประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์มาโดยตลอด

photo

Photo © มอง ซ.ย. ผ่านเลนส์

 • ด้านคุณภาพผู้เรียน

  ด้านคุณภาพผู้เรียน

  พัฒนาแบบบูรณาการ
  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 • ด้านการจัดการเรียนรู้

  ด้านการจัดการเรียนรู้

  มีระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  พร้อมจิตวิญญาณครบ น้อมนบคุณธรรม

 • ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

  ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

  เป็นการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  (ร่วมกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาการศึกษา ภูพาน ตามแนวพระราชดำริ)

 • ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียน

  ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียน

  -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (SMART person)
  เด่นวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  ให้การศึกษา พัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมจิตวิญญาณครบ
  น้อมนบคุณธรรม นำสู่สากล ดีล้นสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 • ด้านมาตรการส่งเสริม

  ด้านมาตรการส่งเสริม

  ดีล้นสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  นำสู่มาตรฐานสากล

Footer Logo

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

smily St. Joseph Thare School